ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

KOMUNIKATY

UWAGA!

Pod koniec sierpnia br. zakończyły się prace wdrożeniowe, dotyczące przebudowy generatora ofert i dostosowania go do nowych uwarunkowań prawnych, co oznacza, że od dnia 1 września 2016 r. generator obsługuje oferty składane w trybie pozakonkursowym (uproszczonym).

Od 1 września 2016 r., złożenie oferty w trybie uproszczonym będzie dopuszczalne wyłącznie za pomocą generatora ofert (wersja elektroniczna i papierowa).

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi