ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 03.01.2018 r. złożona przez STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ICH RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 03.01.2018 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 t. j.) na realizację zadania publicznego w  zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i  młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ICH RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA”

Nazwa zadania: Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację projektu plastycznego „Czarno – białe obrazy z życia bł. ks. S. W. Frelichowskiego”

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 04-11.01.2018 r. na adres e-mail: a.bartnicka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Oferta do pobrania

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi