ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 10.01.2017 złożona przez Fundację Nowa Sztuka wet Music

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia :   10.01.2018 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Nowa Sztuka wet Music (Gdańska 30/13, 85-006 Bydgoszcz)  

Nazwa zadania: Ferie w księgarni

Proponowana kwota dofinansowania:   4 500,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 19.01.2018 r.

Marzanna Olszewska,  tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl
Marzenna Kryńska,  tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: oferta nr 87

termin ważności:  12-19.01.2018  r.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi