ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 10 maja 2017 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

Data złożenia :   10.05.2017 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Świątynia Sztuki       

(ul. Szkolna 31, Grębocin )

Nazwa zadania: Międzynarodowy Festiwal Papieru w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie    

Proponowana kwota dofinansowania:  4.000,00   

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  

do dnia 22 maja 2017 r.   

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: tutaj

termin ważności  15.05.   22.05.2017  r.

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi