ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

oferta z dnia 13 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej        w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 13 czerwca 2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Nazwa oferenta: Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej we Włocławku

Nazwa zadania: „Zajęcia z koszykówki – nauczanie i doskonalenie w dniach 01.09.2016 r. – 31.10.2016 r.”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w terminie 17-23.06.2016 r. na adres e-mail: a.paduszek@kujawsko-pomorskie.pl

Oferta do pobrania tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi