ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 13 stycznia 2015 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  
 
Data złożenia :   13 stycznia  2015 r.
 
Nazwa oferenta: Fundacja Rusz  
 
Nazwa zadania: Bilbordy Galerii Rusz w Toruniu oraz w przestrzeni Warszawy    
 
Proponowana kwota dofinansowania: 7.000,00  zł 
 
zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu właściwego ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 22 stycznia 2015 r.  
 
Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312  e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl
 
do pobrania oferta: tutaj
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi