ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 14 grudnia 2017 r.


Ogłoszenie 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).


Oferta z dnia 14 grudnia 2017 r. (data wpływu: 19.12.2017 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Nazwa oferenta: SPECJALISTYCZNA POMOC RODZINOM „NADZIEJA”.

 

Nazwa zadania: PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY.

 

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 28 grudnia 2017 r.

 

Oferta do pobrania tutaj.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi