ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 14 listopada 2017 r.

Oferta z dnia 14 listopada 2017 r.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 15.11.2017 r.) złożona, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

Nazwa zadania: Nie straszne nam wichry i burze kiedy w Ciechocinku oddajemy się naturze

Kwota proponowanego dofinansowania: 8 824,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia drogą mailową na adres a.paduszek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 23 listopada 2017 r.

Oferta do pobrania: tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi