ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 17 czerwca 2016

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

Data złożenia :   17 czerwca 2016 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w Toruniu / ul. Dziewulskiego 22c/38, 87-100 Toruń/

Nazwa zadania:  Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w Leiden poprzez udział  Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w międzynarodowym  festiwalu tańca.

Proponowana kwota dofinansowania: 9 000,00   

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury  i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 27 czerwca 2016 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl

Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

termin ważności : 20.06.2016 r. – 27 czerwca 2016 r.

oferta do pobrania tutaj

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi