ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 18 marca 2016 r.

Oferta z dnia 18 marca 2016 r. złożona na podstawie art. 19 a ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Nazwa zadania: Inauguracja w naszych konstelacjach

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Sportu i Turystyki, Wydziału Turystyki drogą mailową na adres a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 28  marca 2016 r.


Oferta do pobrania tutaj.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi