ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 2 lutego 2017 r.

Oferta z dnia 2 lutego 2017 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.


Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „ALWERNIA”

Nazwa zadania: Letnie warsztaty rodzinne, o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym, dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
Proponowana kwota dofinansowania: 3 000,00 zł


Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia drogą mailową na adres
uzl@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 16 lutego 2017 r.

 

Oferta do pobrania (załącznik)

(termin ważności: 09.02.2017- 16.02.2017)

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi