ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 21 listopada 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem konkursu ofert)

Oferta z dnia 21 listopada 2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.)  na realizację zadania publicznego
w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Nazwa oferenta: Fundacja „JUST SAVE IT.” w Bydgoszczy

Nazwa zadania: „Ratujmy Święta”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 04. 12. 2016 r. na adres e-mail: j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl

 Oferta tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi