ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 23 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 23 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 24.11.2017 r.) złożona,  na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta:  Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu

Nazwa zadania: GWIAZDKA Z NADZIEJĄ

Kwota proponowanego dofinansowania: 6 321,95.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia drogą mailową na adres a.paduszek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 30 listopada 2017 r.

Oferta

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi