ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 25 maja 2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym
(z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 25 maja 2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu

Nazwa zadania: III Rowerowy Rajd Solankowy

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 6 czerwca 2016 r. na adres e-mail: a.komorowska.kujawsko-pomorska.pl

Oferta do pobrania tutaj

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi