ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 25 października 2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 25 października 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239
i 395) na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Nazwa oferenta: Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

Nazwa zadania: Fantastyczne możliwości z ZHP
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 9 listopada 2016 r.

Oferta do pobrania tutaj

(termin ważności: 02.11.2016- 09.11.2016)

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi