ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Oferta z dnia 25 sierpnia 2014 r. złożona w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”

Nazwa zadania: „Edukacja seksualna młodzieży z zespołem Aspergera”.

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer tel.: 56 62 18 267 lub 56 62 18 268. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać od dnia 01.09.2014 r. do dnia 07.09.2014 r. na adres e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

oferta do pobrania: tutaj
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi