ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej        w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 26 lipca 2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Nazwa oferenta: Dobrzyński Klub Żeglarski w Dobrzyniu nad Wisłą

Nazwa zadania: „Przygotowanie ogólnorozwojowe zawodników do sezonu 2017”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w terminie 28.07.2016 r. - 03.08.2016 r. na adres e-mail: a.paduszek@kujawsko-pomorskie.pl

Oferta do pobrania tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi