ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 28.12.2015 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

Data złożenia :   28 grudnia  2015 r.  

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Toruńska Grupa Inicjatywna „NOWE SPOŁECZEŃSTWO”

                         (ul. Królowej Jadwigi 20/6, 87-100 Toruń)

Nazwa zadania:  Festiwal Muzyczny AFRYKA  REGGAE  FESTIWAL

Proponowana kwota dofinansowania:   10 000,00   

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 5 stycznia 2016 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: tutaj

termin ważności

29.12.2015 r. - 05.01 2016 r.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi