ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 3 lutego 2016 r.

 

Oferta z dnia 3 lutego 2016 r. złożona na podstawie art. 19 a ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna

Nazwa zadania: Promocja i rozwój Szlaku Piastowskiego

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Sportu i Turystyki, Wydziału Turystyki drogą mailową na adres a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 11 lutego 2016 r.
Oferta do pobrania tutaj.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi