ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 3 stycznia 2018 r. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Data złożenia :   3.01.2018 r.  

Nazwa oferenta: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska  (ul. Dominikańska 4,  87-200 Chełmno)  

Nazwa zadania: Kultura i tradycja Chełmna naszą pasją

Proponowana kwota dofinansowania:   6 500,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego                      i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3   do dnia 11.01.2018 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl

Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl

 

do pobrania oferta: oferta nr 15

 

termin ważności  4-11.01.2018  r.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi