ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 4 października 2017 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

Data złożenia :  4. 10.2017 r.

Nazwa oferenta: Fundacja  u Źródeł   (Ryńskiego 20/60, 85-799 Bydgoszcz) 

Nazwa zadania: „Klasycznie  i jazzowo”  koncert w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł         

Proponowana kwota dofinansowania:  10 000,00   

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego                      i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia  12 października 2017 r.   

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: tutaj

termin ważności  5.10. 2017 r. – 12.10.2017  r.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi