ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 4 października 2017 r.

Data złożenia :  4.10.2017 r.

Nazwa oferenta: Fundacja sportowo-edukacyjna INFINITY, 53-302 Wrocław, ul. Ślężna 2-24

Nazwa zadania:  Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym – Mali Wspaniali

Proponowana kwota dofinansowania:  9 600,00  

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2,   17 października 2017 r.   

Arkadiusz Gołębiewski tel. 668 031 258  e-mail a.golebiewski@kujawsko-pomorskie. pl
do pobrania oferta tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi