ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 5 stycznia 2015 r.

Oferta z dnia 5 stycznia 2014 r. złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: PTTK Oddział w Inowrocławiu

Nazwa zadania: Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki
drogą mailową na adres  a.grzecznowska@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 56 62 18 423
do dnia 15 stycznia 2015 r.
 
Oferta do pobrania tutaj.
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi