ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 6 października 2015

Oferta z dnia 6 października 2015 r. złożona na podstawie art. 19 a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania

publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

 Nazwa oferenta: Fundacja Dziedzictwo Narodowe „Te cum et pro te”

Nazwa zadania: Konkurs Krasomówczy Przewodników

Kwota dofinansowania: 6500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki, Wydziału Turystyki drogą mailową na adres a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem (56) 62 18 423 do dnia 15 października 2015 r.

Oferta do pobrania tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi