ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 8 lutego 2016 r.

 

Oferta z dnia 8 lutego 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.


Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „ALWERNIA”,

 

Nazwa zadania: Realizacja programu terapeutycznego wynikającego z pracy całorocznej grupy wsparcia dla żon alkoholików i członków rodzin –wyjazd w okresie letnim

 

Proponowana kwota dofinansowania: 4 650,00 zł


Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia drogą mailową na adres
uzl@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 17 lutego 2016 r.

 

Oferta do pobrania (załącznik)

(termin ważności: 10.02.2016- 17.02.2016)

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi