ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 9 stycznia 2018 r. złożona przez Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

Oferta z dnia 9 stycznia 2018 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

Nazwa zadania: Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 16 stycznia 2018 r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

oferta do pobrania

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi