ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Ośrodki ekonomii społecznej w regionie

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – województwo kujawsko-pomorskie:


Subregion 1: sępoleński, nakielski, bydgoski, Bydgoszcz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy

ul. Piotrowskiego 3/2, tel. 52 349 54 77,
www.kpowes.org.pl

Subregion 2: tucholski, świecki, grudziądzki, Grudziądz

Fundacja Gospodarcza "Pro Europa"

ul. Warszawska 4/7, tel./fax: 56 658 59 09, 56 644 91 07, 56 660 83 96, fundacja-proeuropa.org.pl
 
Subregion 3: żniński, inowrocławski, mogileński

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2, 52 522 82 31, 52 567 00 29,
www.kpces.byd.pl
 
Subregion 4: chełmiński, aleksandrowski, toruński, Toruń

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, (56) 652-22-40, (56) 652-22-41  www.ecwm.org.pl www.ekonomia-spoleczna.com.pl

owes@ecwm.org.pl

Subregion 5: radziejowski, lipnowski, włocławski, Włocławek


Centrum Edukacji i Kultury "ZENIT" we Włocławku

ul. Młynarska 1A-3, tel. 54 426 26 67, 54 426 26 62,
http://zenit-efs.pl/wcwes/
 
Subregion 6: wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

ul. Sukiennicza 6/2, 56 653 90 65,
http://www.owies.eu


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu działa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, toruńskiego oraz m. Torunia.
Z oferty Ośrodka mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne (w tym zagrożone wykluczeniem społecznym tj. osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne), podmioty ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne).  Dla zainteresowanych dysponujemy następującymi formami wsparcia:
1) doradztwo
2) szkolenia
3) poradnictwo prawne/księgowe/marketingowe
4) animacja w tworzeniu partnerstw na rzecz ekonomii społecznej
5) promocja podmiotów ekonomii społecznej
6) dofinansowanie na rzecz utworzenia spółdzielni socjalnej

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.ekonomia-spoleczna.com.pl

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu:

Plac św. Katarzyny 9 w Toruniu (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

tel. 56 652 22 40

fax. 56 652 22 41

owes@ecwm.org.pl

www.ekonomia-spoleczna.com.pldrukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi