ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Rada Działalności Pożytku Publicznego

III Kadencja RDPP

Rada działalności Pożytku Publicznego III kadencji może już formalnie pracować. Marszałek Województwa - Piotr Całbecki podpisał Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. "w sprawie powołania członków III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Przypominamy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opinidowaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada będzie realizować zadania ustawowe w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skład nowopowołanej Rady do pobrania tutaj

Zarządzenie zmieniające z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie zmieniające z dnia 10 lutego 2017 r.

Sprawozdanie z I roku działalności RDPP III kadencji tutaj

Skład Prezydium Rady III kadencji

Przewodnicząca - Anna Leszczyńska

Wiceprzewodniczący - Jan Maria Grabowski

Sekretarz - Piotr Niedziałkowski

II kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego

Powołaliśmy kolejną kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego, która oprócz działającego Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie budowała proces współpracy NGO-sów z samorządem województwa.
Marszałek Województwa – Piotr Całbecki podpisał stosowne zarządzenie w tej sprawie w dniu 8 sierpnia 2013 r.
Zarządzenie do pobrania tutaj

Zarządzenie zmieniające z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opinidowaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada będzie realizować zadania ustawowe w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W skład nowo powołanego ciała wchodzą: 

- 1 przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego,
- 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa,
- 4 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,
- 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przedstawicielami NGO są członkowie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Skład RDPP Województwa Kujawsko-Pomorskiego do pobrania tutaj.

     Przewodnicząca RDPP - Ewa Kwiesielewicz-Szyszka
     Wiceprzewodniczący RDPP - ks. Marek Borzyszkowski
     Sekretarz -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Do pobrania:


Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

W czerwcu 2010 r. informowaliśmy, iż niespełna 50 organizacji pozarządowych z naszego województwa wyraziło wolę powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót RDPP). Z czasem liczba ta zwiększyła się do 68 stowarzyszeń i fundacji. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w tę akcję!

Tym samym został spełniony wymóg ustawowy umożliwiający powołanie RDPP, polegający na złożeniu wniosku w tej sprawie do marszałka województwa przez co najmniej 50 organizacji. Pozostało jednak pytanie o kształt przyszłej RDPP i sposób wyboru do niej przedstawicieli organizacji pozarządowych. Propozycja wypracowana podczas Forum Organizacji Pozarządowych (11.06.2010 r. w Przysieku) spotkała się z głosami krytycznymi ze strony organizacji. W celu znalezienia optymalnego rozwiązania odbyły się dwa spotkania prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót ROP), w tym jedno z udziałem Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego.

W wyniku dyskusji postanowiono, że:

  • ROP będzie nadal funkcjonowała, jako reprezentacja organizacji pozarządowych z całego województwa. Informacje o  przeprowadzeniu wyborów do III kadencji ROP znajdują się również na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „organizacje pozarządowe”,
  • RDPP zostanie powołana przez Marszałka Województwa w następującym składzie: 

- 1 przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego,

- 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa,

- 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,

- 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego będą stanowili część Rady Organizacji Pozarządowych. W skład RDPP wejdą bowiem: przewodniczący ROP oraz przewodniczący 5 komisji tematycznych, w których ROP będzie pracował.  

 

Przewidywany termin powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to trzeci kwartał 2011 r.

 

Toruń, dn. 14 grudnia 2010 r.

 - druk deklaracji do pobrania

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2017 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi