ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Wykaz uchybień formalnych ofert złożonych w konkursie Nr 10/2016

Wykaz ofert z uchybieniami formalnymi do uzupełnienia - Konkurs ofert nr 10/2016

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 4, 5 i 8 Regulaminu, w terminie
7 dni od dnia ukazania się stosownej informacji na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl

Poniżej znajduje się wykaz ofert, w których stwierdzono ww. uchybienia.  Oferty dot. konkursu nr 10/2015 pn. "Ochrona i promocja zdrowia"

W przypadku nie usunięcia wskazanych uchybień formalnych do dnia 1 lutego 2016 r.  oferta nie będzie rozpatrywana.  

Uzupełnienie należy dostarczyć na adres:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Kontakt: e-mail: j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl

tel. 056 656-10-27

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi