ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Wykaz uchybień formalnych ofert złożonych w konkursie nr 3/2016

uchybienia

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 3/2016 na wykonanie zadań publicznych

pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”

posiadających uchybienia formalne

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych
w terminie 7 dni od dnia ukazania się stosownej informacji na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl, tj. do dnia 4 lutego 2016 r. Jednocześnie informujemy, że poniższy wykaz nie stanowi wyników pełnej oceny formalnej, lecz zestawienie usterek możliwych do usunięcia, np.: brak określonego załącznika,  podpisu.

 

(liczy się data dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73)

 

l.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1

91

Lubieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości „BARKA”

O alkoholu, bez alkoholu

Brak umów partnerskich/oświadczeń/listów intencyjnych (dyrektorzy i nauczyciele szkół)

2

307

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Przystań”

BEZPIECZNIE W DOROSŁOŚĆ - życie bez używek . Warsztaty dla młodzieży ze szkół  z województwa kujawsko-pomorskiego.

Brak umów partnerskich/oświadczeń/listów intencyjnych

3

474

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu

Upoważnienie dla osób reprezentujących stowarzyszenie podpisane przez nieuprawnione osoby. (Kopia upoważnienia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez nieuprawnione osoby)

4

596

Caritas Diecezji Toruńskiej/Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka

Alkohol – game over

Kopia załącznika (zaświadczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji) nie potwierdzona
„za zgodność z oryginałem”

5

701

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (Oddział w Bydgoszczy)

Alternatywa dla Freda

Brak umocowania dla członka Zarządu Gł. podpisującego upoważnienie dla osób reprezentujących stowarzyszenie lub brak uchwały o zmianie Zarządu Gł.

6

810

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Moja przyszłość –życie bez alkoholu

Brak umów partnerskich/oświadczeń/listów intencyjnych

 

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych

oferta nie będzie rozpatrywana

 

Uzupełnienie należy dostarczyć na adres:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73

87-100 Toruń

Kontakt: Agnieszka Szpejna tel. 602 178 153

email: a.szpejna@kujawsko-pomorskie.pl

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi