ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-04-28 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

Wyniki konsultacji
projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”.
 

W dniach 13-20 kwietnia 2017 r., działając w oparciu o uchwałę Nr XV/310/15

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego  na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

Informacja o przeprowadzanych konsultacjach wraz z ww. uchwałą i wzorem formularza konsultacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi