ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-10-17 „ABC księgowości dla NGO” szkolenie dla organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej (TSAS) –  zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na  szkolenie z zakresu  księgowości w  organizacjach pozarządowych.

Obejmuje takie zagadnienia jak:

- co to jest rachunkowość, konto księgowe, kasa , bank

- co to jest sprawozdanie finansowe, jak zrobić bilans, rachunek zysków i strat, skąd bierzemy dane, spójność wszystkich elementów sprawozdania

- pracownicy w organizacji, zatrudnianie do projektów, umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, ZUSy i podatki, jak wystawić listę płac i rachunek do umowy zlecenia, dzieło, jak to zaksięgować, kiedy trzeba zapłacić daniny dla urzędów wg przepisów podatkowych i wg umów projektowych

- jak powiązać rachunkowość z realizowanymi projektami aby łatwo zrobić sprawozdania, co to znaczy wyodrębniona ewidencja księgowa w umowie o dotację

- podatki w organizacji, jakie dotyczą ngo , jakie druki trzeba składać, gdzie i kiedy;

o tym  m.in. będzie można się dowiedzieć lub utwierdzić podczas  spotkania w dniu 23 października 2018r., na które zaprasza Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS).

Miejsce: Toruń, Plac Teatralny 2, sala: Patio I piętro ( Urząd Marszałkowski w Toruniu)

Termin: 23.10.2018r; godz.: 10.00 do 13.00

Cele i korzyści ze szkoleń: Celem szkolenia jest omówienie zasad prowadzenia rachunkowości przez organizacje pozarządowe; omówienie zasad księgowania wg poszczególnych  typów działań, poznanie zasad uznania przychodów i kosztów działalności statutowej; przedstawienie metod prezentacji dotacji -wymóg wyodrębnionej księgowości; omówienie obowiązków organizacji wobec ZUS i US.

Adresaci szkoleń: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, osoby odpowiedzialne za finanse w organizacjach pozarządowych; osoby zasiadające w zarządach organizacji  pracownicy stowarzyszeń i fundacji i wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem działań w NGO  – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenie prowadzi: księgowa: specjalistka z zakresu księgowości, podatków, kadr i płac, rozliczania dotacji ze środków unijnych i budżetowych; księgowa z 28  - letnim doświadczeniem zawodowym w tym 17 lat z zakresu działalności w trzecim sektorze.  Prowadząca posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze z zakresu rachunkowości organizacji

Osoby  chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji księgowych prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 22.10.2018r ,  zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  (Nie jest to konieczne , ale wskazane - ze względów organizacyjnych).

Szkolenia są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN I GODZINY

TORUŃ

 Urząd Marszałkowski w Toruniu

Plac Teatralny 2; Patio I piętro

 

 

23 październik 2018r.

Szkolenie księgowe 10.00 do 13.00

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi