ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-04-09 „Logika projektu – czyli metodyka tworzenia projektu” - warsztaty w Brodnicy

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) realizujące zadanie na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego –  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa na warsztaty praktyczne doskonalące umiejętności tworzenia projektu. Warsztat odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Podczas warsztatów, uczestnicy będą mogli praktycznie popracować nad swoim pomysłem na projekt, przejść wszystkie elementy logiki projektowej, takie jak:
- problemy społeczne, skąd czerpać informacje, jak je opisywać,
- w jaki sposób konstruować cele - Metoda SMART,
- w jaki sposób przygotować działania oraz harmonogram działań,
- rezultaty projektu,
- w jaki sposób konstruować budżet projektu,
- w jaki sposób korzystać z zasobów wokół siebie.

Warsztaty, są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN I GODZINY

BRODNICA

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

ul. Nad Drwęcą 30; 87-300 BRODNICA

 

23 kwietnia 2018r.

warsztaty od 9.00 do 15.00


Adresaci szkoleń:
Członkowie, wolontariusze, przedstawiciele   organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń  prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej do dnia 18.04.2018r, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia.

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy


 

 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi