ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-10-08 „PRAWO – DLA NGO” oraz „ABC księgowości dla NGO” szkolenia dla organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego

 

PRAWO – DLA NGO”  oraz „ABC księgowości dla NGO” szkolenia  dla  organizacji pozarządowych  z województwa kujawsko-pomorskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS)   zapraszają przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na  szkolenia z zakresu prawnych aspektów tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz ABC księgowości w  organizacjach pozarządowych.

Podczas szkolenia prawnego, uczestnicy będą mogli zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tworzenia organizacji pozarządowych (  szczególnie stowarzyszeń i fundacji) oraz  poznać  w jaki sposób dostosować funkcjonowanie organizacji , aby działała zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałaby całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Oprócz podstaw „założycielskich”, trzeba znać wiele zagadnień formalno-prawnych.  Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy, ukierunkowane jest na – dbałość o to, aby organizacje pozarządowe w naszym województwie działały sprawnie. Podczas szkolenia będzie możliwość skonsultowania indywidualnych pytań z zakresu formalno-prawnego zarządzania organizacją pozarządową, pozyskania wiedzy np. w zakresie zgłaszania zmiany statutu, pozyskania statusu opp przez organizację, czy podpisywania umów z członkami zarządu.

 Drugie szkolenie – ABC księgowosci dla ngo

Szkolenie z zagadnień księgowych dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - 

- co to jest rachunkowość, konto księgowe, kasa , bank

- co to jest sprawozdanie finansowe, jak zrobić bilans, rachunek zysków i strat, skąd bierzemy dane, spójność wszystkich elementów sprawozdania

- pracownicy w organizacji, zatrudnianie do projektów, umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, ZUSy i podatki, jak wystawić listę płac i rachunek do umowy zlecenia,dzieło, jak to zaksięgować, kiedy trzeba zapłacić daniny dla urzędów wg przepisów podatkowych i wg umów projektowych

- jak powiązać rachunkowość z realizowanymi projektami aby łatwo zrobić sprawozdania, co to znaczy wyodrębniona ewidencja księgowa w umowie o dotację

- podatki w organizacji, jakie dotyczą ngo , jakie druki trzeba składać, gdzie i kiedy;

o tym  m.in. będzie można się dowiedzieć lub utwierdzić podczas  spotkania w dniu 13 października 2018r., na które zaprasza Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) we współpracy z z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Szkolenia, pn.:”ABC księgowości w ngo” oraz  „Prawo dla NGO”  realizowane   w ramach projektu  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim  i są kolejnymi propozycjami z cyklu szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Miejsce: Włocławek ; ul. Żabia 12

Termin: 13.10.2018r; godz.: 9.00 do 12.00 – szkolenie prawne ; godz 12.00 do 15.00 – szkolenie ksiegowe

Cele i korzyści ze szkoleń: Celem szkolenia jest omówienie zasad prowadzenia rachunkowości przez organizacje pozarządowe; omówienie zasad księgowania wg poszczególnych  typów działań, poznanie zasad uznania przychodów i kosztów działalności statutowej; przedstawienie metod prezentacji dotacji -wymóg wyodrębnionej księgowości; omówienie obowiązków organizacji wobec ZUS i US.

Adresaci szkoleń: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, osoby odpowiedzialne za finanse w organizacjach pozarządowych; osoby zasiadające w zarządach organizacji  pracownicy stowarzyszeń i fundacji i wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem działań w NGO  – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenia prowadzą:

radca prawny,  a jednocześnie członek i założyciel organizacji pozarządowej z ponad 10 letnim doświadczeniem obsługi prawnej ngo, a zatem trener posiadający wiedzę i praktyczne doświadczenie funkcjonowania trzeciego sektora. 

księgowa: specjalistka z zakresu księgowości, podatków, kadr i płac, rozliczania dotacji ze środków unijnych i budżetowych; księgowa z 28  - letnim doświadczeniem zawodowym w tym 17 lat z zakresu działalności w trzecim sektorze.  Prowadząca posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze z zakresu rachunkowości organizacji

Osoby  chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji księgowych prosimy o wypełnienie i przesłaniedo dnia 12.10.2018r ,  zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  (Nie jest to konieczne , ale wskazane - ze względów organizacyjnych).

Szkolenia są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN I GODZINY

 

WŁOCŁAWEK

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

 ul. Żabia 12a,

 

 

13 październik 2018r.

Szkolenie prawne 9.00 do 12.00

Szkolenie księgowe 12.00 do 15.00

Adresaci szkoleń: Członkowie, wolontariusze, przedstawiciele   organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń  prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej do dnia 17.07.2018r, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia. 

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania: 

upload/file/Szkolenia_TSAS/wloclawek/FORMULARZ_Zgloszeniowy_Wloclawek.docx

upload/file/Szkolenia_TSAS/wloclawek/Program_szkolenia_ksiegowosc_NGO_WKP_2018.docx

upload/file/Szkolenia_TSAS/wloclawek/PROGRAM_Szkolenia_PRAWNE__NGO.docx

upload/file/Szkolenia_TSAS/wloclawek/Wloclawek__szkolenia_dla_ngo_prawo_i_ksiegowosc_WKP_2018.docx

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi