ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-10-30 "Ramy prawne i specyfika działania organizacji non-profit" - szkolenie w Toruniu

Działamy (bez)prawnie w NGO?

Czy znasz wszystkie formy prawne sektora ekonomii społecznej? Czy rozróżniasz rodzaje działalności sektora NGO, czyli działalność nieodpłatną i odpłatną? Czy wiesz w jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą? Czy znasz wszystkie prawa i obowiązki swojej organizacji? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia "Ramy prawne i specyfika działania organizacji non-profit".

Szkolenie będzie miało formę warsztatów, które zostaną poprowadzone przez doświadczonego w pracy na rzecz sektora pozarządowego radcę prawnego. Zakres tematyczny dotyczył będzie bieżącej działalności organizacji pozarządowych oraz pomysłów na dalsze funkcjonowanie (np. wydzielenia jednostek organizacyjnych, spółek).

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, WTZ, ZAZ, CIS itp.) oraz osób zainteresowanych sektorem, zamieszkujących obszar na którym działa RCES.

Szkolenie odbędzie się 7 listopada 2013 roku (godz. 9.00-16.00) w Restauracji Jan Olbracht Browar Staromiejski (sala konferencyjna II piętro), ul. Szczytna 15 w Toruniu. Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, gdyż jest współfinansowane ze środków EFS (zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek).

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 5 listopada 2013 roku na numer faksu 56 652 23 56 bądź e-mailem na adres biuro@rces.torun.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje data zgłoszenia.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Program szkolenia

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi