Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Kontakt

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Koordynacji RLKS

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100
e-mail: rlks@kujawsko-pomorskie.pl