Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

II kadencja

II kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego

Powołaliśmy kolejną kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego, która oprócz działającego Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie budowała proces współpracy NGO-sów z samorządem województwa.
Marszałek Województwa – Piotr Całbecki podpisał stosowne zarządzenie w tej sprawie w dniu 8 sierpnia 2013 r.
Zarządzenie do pobrania tutaj

Zarządzenie zmieniające z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opinidowaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada będzie realizować zadania ustawowe w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W skład nowo powołanego ciała wchodzą:

- 1 przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego,
- 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa,
- 4 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,
- 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przedstawicielami NGO są członkowie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Skład RDPP Województwa Kujawsko-Pomorskiego do pobrania tutaj.

Przewodnicząca RDPP - Ewa Kwiesielewicz-Szyszka
Wiceprzewodniczący RDPP - ks. Marek Borzyszkowski
Sekretarz -