Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

IV edycja Konkursu 2011 r.

"Rodzynki z pozarządówki" 2011 - rozstrzygnięte, nagrody rozdane

Znamy już laureatów IV edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki".13 czerwca w  Pałacu w Ostromecku k/Bydgoszczy, odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie.

Wszystkie 15 projektów, które przeszły do drugiego etapu konkursu, zostały docenione przez Kapitułę konkursu i otrzymały tytuł „Rodzynki z pozarządówki”.

Kapituła uhonorowała m.in. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie za projekt „Akademia Aktywności Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras” w Pokrzydowie za inicjatywę „Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie rolniczej bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności” oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły Temidy” za cykl imprez sportowo – rekreacyjnych „Odejdź od komputera, znajdziesz z nami przyjaciela”.

Przypominamy, że członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu najlepszych przedsięwzięć. Wizytacje przeprowadzone przez Kapitułę konkursu, utwierdziły w przekonaniu jej członków, że wszystkie inicjatywy, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, zasługują na tytuł „Rodzynki z pozarządówki”.


Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną.

Lista laureatów konkursu do pobrania: tutaj
Film z gali rozdania nagród mozna obejrzeć: tutaj

Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w czwartej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

Przypominamy, że do głównych celów konkursu należą:

* promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

* tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi podejmowanych przez nie działań,

* wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji, których inicjatywy mogą pretendować do miana tzw. „dobrych praktyk”.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, które spełniają następujące warunki:

* są bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do konkursu,

* posiadają siedzibę albo oddział i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

* roczne przychody na działania statutowe w 2010 r., wykazane w oparciu o sprawozdanie finansowe (załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają 200 000,00 zł.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości do 3 tys. zł z przeznaczeniem na działalność statutową. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali wręczania nagród w Konkursie.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2011 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Bliższych informacji o konkursie „Rodzynki z  pozarządówki” udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 056 62 18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Przypominamy, że logo konkursu „Rodzynki z Pozarządówki” zostało stworzone przez fundację FreeArts - Dziękujemy !!!

Do pobrania:

Uchwala_nr_14/218/11

Formularz_zgloszeniowy

Regulamin_Konkursu

Zachęcamy wszystkie organizacje do wzięcia udziału w Konkursie !!!