Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2019-02-15

IV Kadencja

IV Kadencja RDPP

Rada działalności Pożytku Publicznego IV kadencji może już formalnie pracować. Marszałek Województwa - Piotr Całbecki podpisał Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. "w sprawie powołania członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Przypominamy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opinidowaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada będzie realizować zadania ustawowe w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skład Rady znajduje się poniżej:

1) Anna Napiórkowska, przedstawicielka Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

2) Jacek Gajewski, radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

3) Katarzyna Lubańska, radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

4) Grzegorz Borek – pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ds. międzynarodowych, społecznych oraz organizacyjnych;

5) Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

6) Piotr Niedziałkowski, kierownik Biura współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

7) Jolanta Pisarska-Bitowt - Przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

8) Jan Maria Grabowski, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;

9) Anna Leszczyńska, przedstawicielka Fundacji „Wiatrak”;

10) Karol Gutsze, przedstawiciel Stowarzyszenia Na rzecz Pamiętowa i Adamkowa;

11) Zenon Wilczyński, przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasza Gmina”;

12) Beata Wyczyńska-Hoppe, przedstawicielka Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty;

13) Ilona Borowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie.

14) Tomasz Oset, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko.

Skład Prezydium Rady IV kadencji

Przewodnicząca
- Anna Leszczyńska

Wiceprzewodniczący - Jan Maria Grabowski

Sekretarz - Piotr Niedziałkowski

Ze sprawozdaniem z pierwszego roku działalności RDPP IV kadencji zapoznać się można tutaj