Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 27 lipca 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 27.07.2020 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Nie-Art. w Toruniu

Nazwa zadania: koROzYA- Jacek Rodziewicz autorski album

Proponowana kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 7 sierpnia 2020 r.


Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta


termin ważności: 1.08.- 7.08.2020 r.