Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-06-10

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że wszczęto procedurę naboru uzupełniającego na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta.

Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem wymaganych dokumentów składać należy w terminie do 12 lipca 2021r. na adres Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

Poniżej treść ogłoszenia o naborze uzupełniającym:

Ogłoszenie