Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-06-22

Kolejna edycja Konkursu pn. "Rodzynki z pozarządówki" rozstrzygnięta.

Wyłoniliśmy laureatów czternastej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”. Zapraszamy do zapoznania się z listą nagrodzonych.

Wyłoniliśmy laureatów czternastej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”

Na konkurs wpłynęło łącznie 21 zgłoszeń. Jeden wniosek z przyczyn formalnych nie został rozpatrzony.

Kapituła Konkursu, spośród zgłoszonych inicjatyw postanowiła zarekomendować Zarządowi Województwa do nagrody 11 inicjatyw, które uzyskały największą ilość punktów.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r., zgodnie z rekomendacjami Kapituły postanowił przyznać 11 równorzędnych nagród finansowych po 2 700,00 zł każda, wraz z tytułem "Rodzynki z pozarządówki".

Dziękujemy wszystkim organizacjom biorącym udział w konkursie, a tych, którym nie udało się w tym roku zapraszamy do składania wniosków w kolejnej jego edycji.

Lista nagrodzonych inicjatyw znajduje się tutaj