Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-08-24

Zaproszenie na szkolenie dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego ,,Bez przemocy”

Szkolenie dla przyszłych trenerów programu ,,Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”

Szanowni Państwo

zapraszamy na szkolenie dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego ,,Bez przemocy”

Mamy jeszcze wolne miejsca na szkolenie dla przyszłych trenerów programu ,,Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.
Na szkolenie zapraszamy w dniach 6-10 września 2021 r., w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich chętnych, spełniających poniższe kryteria:
? realizowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
? zgłoszenie pary trenerskiej (kobieta + mężczyzna),
? doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy przez co najmniej 3 lata,
? odbycie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych,
? ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo ukończone studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizator zapewnia wyżywienie (obiad, serwis kawowy), materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia oraz do przesłania scanu wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA na adres:
a.sialkowska@kujawsko-pomorskie.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod nr. telefonu 56/621 25 20.

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA