Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-03

Granty i bony dla wolontariuszy z województwa

Do 13 września br. trwa nabór zgłoszeń od wolontariuszy zainteresowanych otrzymaniem mini-grantów na przeprowadzenie inicjatyw lokalnych albo bonów edukacyjnych na rozwój kompetencji wolontariuszy.

Do 13 września br. trwa nabór zgłoszeń od wolontariuszy zainteresowanych otrzymaniem mini-grantów na przeprowadzenie inicjatyw lokalnych albo bonów edukacyjnych na rozwój kompetencji wolontariuszy. Przyznanych zostanie co najmniej 10 grantów i co najmniej 8 bonów. Organizatorem obu konkursów jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Oferta dla wolontariuszy w naszym regionie jest coraz większa – trwają właśnie dwa konkursy na mini-granty na autorskie pomysły wolontariuszy polegające na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności oraz na bony edukacyjne, które służą sfinansowaniu przedsięwzięć edukacyjnych dla wolontariusza. Uczestnikami konkursów mogą być wolontariuszki i wolontariusze z województwa kujawsko-pomorskiego, działający indywidualnie lub zespołowo. A każdy mini-grant i bon mają wartość do 1 tys. zł.

W każdym konkursie konieczne jest złożenie zgłoszenia (wniosku) z uzasadnieniem i opisem pomysłu. Rozstrzygnięcia konkursu dokona 7-osobowa Komisja Grantowa w terminie do 19 września br., a już od 20 września można planować działania, które zostaną sfinansowane z grantu lub z bonu.

Szczegóły konkursu, a także zasady oceny aplikacji i późniejszego rozliczenia mini-grantów i bonów opisane są w regulaminach na stronie internetowej Organizatora: https://federacja-ngo.pl/mamy-i-przyznamy---mini-granty-i-bony,641,l1.html