Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-06

Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej "Stalowy Anioł"

„Stalowy Anioł”- nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej, na wnioski czekamy do 30 września

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XV edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Celem konkursu jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;

2) przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej;

4) laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2021 roku osobiście w Punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy; telefon (056) 652 18 14, e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

Do pobrania:

Uchwała Nr 31/1516/18 z dnia 16 sierpnia 2018r.;

Regulamin

Wniosek o przyznanie nagrody;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą;

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskiwanych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą.

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

wrzesień 2021 rok