Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-08

Rada pracowała na wyjazdowym posiedzeniu.

Rada Działaności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obradowała na dwudniowym spotkaniu. Głównymi tematami były m.in. współpraca międzynarodowa, wybory do kolejnej kadencji Rady oraz kwestie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rada Działaności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obradowała na dwudniowym wyjazdowym spotkaniu.

Głównymi tematami były m.in. współpraca międzynarodowa, wybory do kolejnej kadencji Rady oraz kwestie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pierwszego dnia członkowie Rady mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Przedmiotem dyskusji były możliwości współpracy, jakie oferuje departament dla organizacji pozarządowych z naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podjęcia wspólnych działań z regionami partnerskimi województwa. Ponadto rozmawiano o podjęciu współpracy z podobnymi do naszej Rady podmiotami działającymi za granicą. Postanowiono także przeprowadzić badanie organizacji pozarządowych pod kątem zainteresowania współpracą międzynarodową i ewentualnych posiadanych przez nie doświadczeń w tym zakresie.

Rada dyskutowała również nad aktualnym obecnie tematem ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zastosowaniem przepisów tej ustawy w procesie ogłaszania przez Samorząd Województwa otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych z naszego województwa.

Rada zajęła się także przygotowaniem wyborów do kolejnej kadencji RDPP WK-P na lata 2022-2024