Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-13

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z cyklu "Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Zapraszamy na kolejne wrześniowe spotkania edukacyjne dla przedstawicieli, członków, wolontariuszy, organizacji pozarządowych – z województwa kujawsko-pomorskiego!

Poniżej szczegółowe informacje od organizatora dot. szkoleń:

-15 wrzesień 2021r. w godzinach: 17:oo -20:oo (szkolenie online)
PRAWO_ NGO: Odpowiedzialność prawna zarządu organizacji pozarządowej
Prowadzący: JAROSŁAW GRESER
OPIS szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie reguł odpowiedzialność osób wchodzących w skład zarządu i innych organów organizacji np. Komisji Rewizyjnej za swoje działania i działania organizacji. Omówimy m.in. kwestie kiedy odpowiada się własnym majątkiem za długi organizacji i jak temu zapobiec, czy podział funkcji w zarządzie zmniejsza odpowiedzialność, czy można umownie ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec dłużników, kto odpowiada za kary nakładane przez grantodawców.


-24 wrzesień 2021r. w godzinach: 17-20 Miejsce: forma zdalna : on-line
RODO_NGO: Ochrona danych osobowych, w tym w szczególności przepisy RODO - szkolenie ukierunkowane na działania, funkcjonowanie i zarządzanie z perspektywy organizacji pozarządowej
Prowadzący: JAROSŁAW GRESER
OPIS szkolenia: przetwarzanie danych osobowych jest częścią działania każdej, nawet najmniejszej organizacji pozarządowej. RODO nakłada szereg obowiązków wynikających z tego tytułu. Na szkoleniu będziemy omawiać te problemy pod kątem działań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod kątem nakładanych przez niego kar oraz najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Szkolenia prawne dla ngo przeprowadzi Jarosław Greser/ Poznań – doktor nauk prawnych, adwokat, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 15 lat obsługuje organizacje pozarządowe, w ramach swojej pracy wspierał ponad 200 fundacji i stowarzyszeń reprezentujących wszystkie obszary działalności. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

***Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie, w formie wykładowo-warsztatowej, podczas których trener stworzy także przestrzeń do  ćwiczeń, dyskusji, wymiany doświadczeń. Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Kartę zgłoszenia.
Link do Karty zgłoszenia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4RC5SLyMMsKbPKafcAvIwFigCN0Vup_2lS-yAHXusv4IbUg/viewform?usp=sf_link
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem - otrzyma na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamymy, aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM). Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować. Zapraszamy do spotkania on-line ( poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon - z głośnikiem, mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w szkoleniach).

***Oprócz szkoleń, które sami proponujemy, także realizujemy warsztaty i szkolenia dla konkretnych np. lokalnych organizacji. Można np. zorganizować się/zebrać się w kilka organizacji i nas zaprosić do siebie. Jesteśmy otwarci na zgłaszanie przez organizacje swoich potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych: wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl i to omówić.
Zależy nam na tym, żeby organizacje z kujawsko-pomorskiego współtworzyły z TSAS-em PRACOWNIĘ NGO 2021 - Chcemy działać dla Was i z Wami !
Kontakt do organizatora: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS
mail: tsas@tsas.torun.pl ; telefon: 515 276 454