Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-20

Szkolenia dla aktywnych społecznie – w Toruniu i we Włocławku

Trzy szkolenia dla społeczników, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w aktywności odbędą się w II połowie września w naszym regionie.

Szkolenia dla aktywnych społecznie – w Toruniu i we Włocławku

Trzy szkolenia dla społeczników, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w aktywności odbędą się w II połowie września w naszym regionie. Zaproszenie do udziału kierowane jest do wolontariuszek, wolontariuszy i wszystkich osób aktywnych w działaniach społecznych. Spotkania pozwolą na rozwój umiejętności, poznanie skutecznych praktyk i metod aktywności oraz na kontakty z ciekawymi i aktywnymi ludzi. Organizatorem wydarzeń jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, a uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.

I. Szkolenie „Wolontariat – nowe pomysły, nowe kontakty”

Szkolenie dla angażujących się (czasami lub często) w wolontariat. Spotkanie pomoże rozwinąć umiejętności wolontariuszy, ale też organizację pracy wolontariusza, pracę zespołową, pokaże gdzie i jak szukać motywacji do aktywności oraz jak poznać swój potencjał. Zadaniem szkolenia jest także wzajemne poznanie się wolontariuszy aktywnych przy różnych organizacjach, nawiązanie relacji i wymiana doświadczeń i pomysłów.

Zajęcia odbędą się w Toruniu w dn. 24-25 września br.

Program szkolenia >>

Formularz zgłoszenia na szkolenie >>

II. Szkolenie „Czy leci z nami pilot – czyli szkolenie dla koordynatorów wolontariatu”

Czym jest wolontariat w organizacji, jak powinien być zarządzany i jak skutecznie pracować z wolontariuszami. W ramach szkolenia poruszone zostaną tematy: komunikacji, cyklu pracy z wolontariuszami, organizacji pracy, motywowania wolontariuszy i ewaluacji współpracy. Szkolenie będzie okazją także do opracowania podstaw zasad współpracy z wolontariuszami w swojej własnej organizacji.

Zajęcia odbędą się we Włocławku w dn. 28 września br. Szkolenie jest organizowane w porozumieniu z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Program szkolenia >>

Formularz zgłoszenia na szkolenie >>

III. Szkolenie „Wolontariat – tylko dobre projekty”

Szkolenie dla aktywnych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, którzy chcą rozwijać umiejętności tworzenia i realizacji projektów. Rozmawiać będziemy o inspiracji dla projektów, o potrzebach, które dzięki projektom chcecie zaspokajać. Będzie okazja do budowania kompleksowego projektu, wymiany doświadczeń, a także podpatrzenia aktywności i pomysłów innych organizacji. Ponieważ zależy nam na tworzeniu sieci kontaktów między aktywnymi społecznikami, szkolenie organizujemy dla niewielkiej grupy (12 osób) w formule dwudniowej z noclegiem.

Zajęcia odbędą się w Toruniu w dn. 30 września-01 października br.

Program szkolenia >>

Formularz zgłoszenia na szkolenie >>