Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-23

Społeczna inicjatywa seniorów z UTW: bądźmy razem – łączmy pokolenia

Fundacja Bądźmy Razem - Łączmy Pokolenia zaprasza osoby 50+ oraz 60+ zamieszkałe na terenie województwa kujawsko - pomorskiego do wzięcia udziału w projecie.

Szanowni Panstwo

Fundacja Bądźmy Razem - Łączmy Pokolenia zaprasza osoby 50+ oraz 60+ zamieszkałe na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, i  działające w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego, na spotkanie rekrutacyjne.

Projekt Społeczna inicjatywa seniorów z UTW: bądźmy razem – łączmy pokoleniama na celu rozwój kompetencji trenerskich, liderskich wśród 14 osób działających w 3 sektorze, w różnych organizacjach obywatelskich typu stowarzyszenia, fundacje, ale także KGW, Kluby Seniora , szczególnie te które funkcjonują w ramach działalności organizacji 3 sektora.
Wiele osób właśnie w wieku przedemerytalnym, czy krótko po przejściu na emeryturę podejmuje aktywność społeczną w lokalnych organizacjach, świetlicach wiejskich, i jednocześnie ma kompetencje szczególnie w swojej dziedzinie zawodowej, bogate doświadczenie zawodowe, życiowe – chcemy w naszym projekcie wesprzeć i rozwinąć kompetencje trenerskie, mentorskie co w efekcie wpłynie także na rozwój i profesjonalizacje działań ngo, z których wywodzić się będą nasi uczestnicy i uczestniczki projektu.
Grupa uczestników projektu jest ograniczona do 14 osób.
Proces rekrutacyjny jest 2 etapowy:
- zgłoszenie ( Karta Zgłoszenia)
- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami ( Standaryzowana Lista Pytań). w przypadku tej samej liczby punktów , będzie decydować kolejność przesłanych zgłoszeń.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Projekt obejmuje realizację dwóch głównych i uzupełniających się działań:
SENIORALNA SZKOŁA TRENERA, ANIMATORA i MENTORA oraz SIŁA WSPÓŁPRACY – PRAKTYCZNY WYMIAR TWORZENIA SIECI NGO SENIORALNYCH

W ramach tych działań będą:
- warsztaty trenerskie,
– zajęcia animacyjne, trenerskie – część praktyczna,
– zajęcia informatyczne – ukierunkowane na zakres przydatny w pracy trenera,
– coaching,
– kilkudniowy wyjazd z warsztatami rozwoju kompetencji interpersonalnych,
– seminarium edukacyjne.
Tytuł zadania publicznego: Społeczna inicjatywa seniorów z UTW:bądźmy razem – łączmy pokolenia

Terminy:

? 7 października 2021 r. (czwartek), godz. 16.00 (termin I spotkania rekrutacyjnego)
? 13 października 2021 r. (środa), godz. 16.00 (termin II spotkania rekrutacyjnego)

Miejsce:

Siedziba Fundacji Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia, al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław (II piętro, sala 223)
Ośrodek Sportu i Rekreacji (wejście przez portiernię)

Zapraszamy!
Rekrutacja mailowa: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com
lub osobista w trakcie spotkania rekrutacyjnego (na spotkanie należy przynieść wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia!).

Harmonogram spotkania rekrutacyjnego:
1. Omówienie zakresu działań przewidzianych w projekcie
2. Rekrutacja – wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez zainteresowanych
3. Poczęstunek

Kontakt do Organizatora:
tel. 501 588 211;
mail: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com

REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia
TYTUŁ PROJEKTU: Społeczna inicjatywa seniorów z UTW: bądźmy razem – łączmy pokolenia
OKRES REALIZACJI:
od 1.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

Piliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA