Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2011-06-14

"Rodzynki z pozarządówki" 2011 - rozstrzygnięte, nagrody rozdane

Znamy już laureatów IV edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki". 13 czerwca w Pałacu w Ostromecku wręczono nagrody laureatom konkursu.

Znamy już laureatów IV edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki".13 czerwca w  Pałacu
w Ostromecku k/Bydgoszczy
, odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie.

Wszystkie 15 projektów, które przeszły do drugiego etapu konkursu, zostały docenione przez Kapitułę konkursu i otrzymały tytuł „Rodzynki z pozarządówki”.

Kapituła uhonorowała m.in. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie za projekt „Akademia Aktywności Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras” w Pokrzydowie za inicjatywę „Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie rolniczej bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności” oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły Temidy” za cykl imprez sportowo – rekreacyjnych „Odejdź od komputera, znajdziesz z nami przyjaciela”.

Przypominamy, że członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu najlepszych przedsięwzięć. Wizytacje przeprowadzone przez Kapitułę konkursu, utwierdziły w przekonaniu jej członków, że wszystkie inicjatywy, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, zasługują na tytuł „Rodzynki z pozarządówki”.


Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną.

Lista laureatów konkursu do pobrania: tutaj

uchwała Zarządu: tutaj zał. nr 1 do uchwały zał. nr 2 do uchwały zał. nr 3 do uchwały

Materiał filmowy z gali wreczenia nagród: tutaj